BRUILOFT FEESTTIPS

Onze adviseurs en DJ's hebben al veel trouwfeesten meegemaakt. Daardoor kunnen zij jullie erg goed informeren over de mogelijkheden en onmogelijkheden voor jullie bruiloftsfeest. Sommige tips hebben we voor jullie opgeschreven. De tips zijn per categorie ingedeeld. De tips zijn te bekijken door de categorie uit te klappen. Meer tips nodig? Bezoek één van onze demo-avonden.

 

Balonnen-oplaten feesttips

Openings- en/of slotdans

Voor deze tips hebben we een uitgebreide aparte pagina aangemaakt. Klik hier voor tips en suggesties voor de openings- en slotdans. Ook worden op die pagina tips en suggesties gegeven over muziekkeuze, invulling en opbouw van de avond en verzoeknummers.

Feestzaal

Kies de feestzaal niet te groot. Als de zaal kleiner is, wordt het al snel gezellig. De dansvloer is dan vaak ook vanaf het begin van de avond gevuld. Zet niet te veel stoelen en tafels neer. Laat mensen vanaf het begin van de avond staan als jullie graag een dansfeest willen.

Een terras is mooi, zeker aan het water, maar een terras zorgt wel voor een legere danszaal en rondlopende mensen. Houd hier rekening mee.

Probeer een zaalindeling te creëren waarbij achterin de zaal (bij de bar) gepraat kan worden en voorin de zaal gedanst kan worden. Plaats zitjes ed. dus bij voorkeur niet direct naast de (speakers van de) DJ.

Staantafels rond de dansvloer zorgen voor een uitnodigende sfeer.

Als het plafond laag is, kan dit zorgen voor een benauwde sfeer en kan een grote lichtinstallatie mogelijk niet worden opgebouwd. Bij een zeer hoog plafond is het moeilijker een gezellige sfeer te maken. Houd hier rekening mee met de zaalkeuze. De gekozen lichtshow is van grote invloed op de sfeer in de zaal. Vraag onze adviseurs naar de mogelijkheden, zij maken graag een mooi lichtplan voor jullie, zodat jullie de mogelijkheden van de zaal optimaal kunnen benutten.

Een doorlopende beamerprojectie van foto's op het feest is natuurlijk erg leuk. Plaats de beamer echter niet in het zicht van de dansvloer. De gasten zullen anders op de dansvloer meer bezig zijn met foto's kijken dan met dansen. De foto's kunnen beter bij een zitgedeelte worden geprojecteerd waar de gasten rustig de foto's kunnen bekijken.

Indien jullie een discoshow willen boeken dient de feestlocatie geschikt en goed toegankelijk te zijn. Trappen, opstapjes, smalle gangen en grindpaden zorgen voor extra opbouwtijd en het mogelijk niet (volledig) kunnen opstellen van alle apparatuur. Bespreek uw zaalkeuze met onze adviseurs op één van onze kijkavonden. Wij hebben voor iedere zaal een geschikt feestconcept en kunnen de apparatuur aanpassen op de eigenschappen van de feestzaal.

Muziek

Geef voor het feest jullie favoriete nummers door aan de DJ. Ook het doorgeven van de nummers die jullie niet willen horen kan altijd. Hierdoor weet de bruiloft DJ op de avond zelf precies waar jullie van houden.

Bespreek vooraf met de bruiloft DJ of het draaien van verzoeknummers, ingediend door jullie gasten, is toegestaan. Een goed advies is het laten draaien van verzoeknummers mits deze stroken met jullie vooraf opgegeven muziekwensen.

Bands spelen vaak verschillende sets en houden tussendoor pauze. Hierdoor ontstaan stille momenten op het feest. Boek een DJ om deze gaten in de avond op te vullen, omdat er in deze situatie vaak minder apparatuur (de geluidsinstallatie van de band kan bijvoorbeeld ook de door DJ gebruikt worden) nodig is, is er korting mogelijk.

Nog meer tips? Zie ook deze pagina over muziek.

Voor een extra speciale bruiloft kiezen jullie voor een thema, dit eventueel samen met dresscode en zaal-aankleding. Ideeën nodig? Zie: Design your Wedding.

Technische eigenschappen van de feestzaal en eventuele beperkingen

Vraag aan jullie trouwlocatie of er een geluidslimiet geldt. Soms moet de muziek na een bepaald tijdstip zachter om overlast te voorkomen en soms zorgt een geluidsbegrenzer er voor dat de muziek gedurende de hele avond niet boven een bepaald volume mag uitkomen. Sommige geluidsbegrenzers staan strakker afgesteld dan anderen, informeer hiernaar. Laat jullie hiermee niet verrassen op de avond zelf en spreek dit goed door met de locatie. Overleg ook met de DJ over de mogelijkheden bij geluidsbeperkingen.

Op diverse locaties gelden ook beperkingen voor rookmachines en bellenblaasmachines. Laat jullie door uw feestlocatie goed informeren over de (on-)mogelijkheden.

Avondindeling / Opbouw van de avond

Laat de mensen eerst rustig binnen komen met achtergrond muziek. Een openingsdans is een goed moment om de dansvloer te 'openen'. Sketches en toespraken kunnen kort daarna, zodat de rest van de avond kan worden gedanst.

Denk na of jullie juist wel of juist niet een openings- en/of slotdans willen doen. Plan de openingsdans niet te vroeg. Vaak willen de gasten eerst bijpraten voor het dansen.

Probeer de sketches kort te houden. De ceremoniemeester kan hier op toezien. Laat de ceremoniemeester aan de DJ doorgeven of er beamers, muziek of microfoons nodig zijn bij sketches. De DJ's van de Bruiloft Discoshow hebben hier standaard benodigdheden voor bij zich. Zo is het altijd mogelijk om bijvoorbeeld het geluid van een presentatie via een laptop over onze geluidsinstallatie te laten lopen. Dat scheelt weer gedoe met pc-speakers ed.!

Denk vast na over hoe jullie de avond willen laten eindigen. Met een knaller er uit of juist de laatste plaatjes wat rustiger zodat er tijd is om afscheid te nemen. Jullie kunnen kiezen voor een slotdans en/of een uitzwaaimoment begeleid door een mooi nummer.

Locatie diner

Probeer het diner in een andere zaal te organiseren dan het feest. Het is vervelend als het diner en daarmee ook het opbouwen van de apparatuur uitloopt waardoor de DJ nog niet klaar is op het afgesproken tijdstip. Laat de DJ zijn apparatuur door een achteringang binnen brengen zodat hij niet met apparatuur tussen de feestgangers door hoeft te lopen.

Als het feest en het diner toch in de zelfde zaal plaatsvinden kan de Bruiloft Discoshow eventueel ook al voorafgaand aan het diner worden opgebouwd. Informeer naar de mogelijkheden.

end faq